รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส

4.3 

2 ถ.เจริญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตันบุช), สี่พระยา บางรัก, กรุงเทพฯ, 10500, ประเทศไทย   •  สภาพอากาศ:   

เวลาท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ +66 (2) 266 0123

4.3

ข้อตกลงและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย คือ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ที่อยู่ เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
 2. การประกวดภาพถ่ายนี้สงวนสิทธิ์สำหรับบุคคลภายนอกโรงแรมฯเท่านั้น พนักงานของโรงแรมฯ ญาติ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมฯจะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้
 3. กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ
 4. การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าประกวดเข้าใจและยินยอมทุกข้อตกลงและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
 5. รูปภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะถูกส่งผ่านทางอินสตาแกรมของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน หรือ @royalorchidsheraton เพียงเท่านั้น กติกาเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมที่ http://www.royalorchidsheraton.com/th/snapsharewin
 6. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งรูปภาพได้มากกว่า 1 ครั้ง
 7. กิจกรรมนี้สามารถร่วมสนุกได้ถึง 1 ตุลาคม 2559 เท่านั้น ภาพถ่ายที่ถูกส่งมาหลังจากนี้จะไม่ได้รับอนุญาตนำมาคัดเลือก
 8. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อภาพถ่ายที่ไม่ปรากฏหรือไม่สามารถมองเห็นได้ และภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 9. กติกาการร่วมสนุก มีดังนี้
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องติดตามอินสตาแกรมของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน หรือ @royalorchidsheraton
  • ถ่ายรูปช๊อตเด็ดของงานเทศกาล Big Fish ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 1 ตุลาคม 2559
  • โพสต์ รูปภาพผ่านอินสตาแกรมพร้อมแท๊ก@royalorchidsheraton และเพื่อนที่คุณอยากพามาทานอาหารด้วย พร้อมใส่แฮชแท๊ก #royalorchidsheraton #bkkrvr #BigFish โดยตั้งค่าการมองเห็นแบบสาธารณะ
 10. โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตันจะพิจารณาผู้ชนะจากยอดไลค์มากที่สุด โดยปิดนับจำนวนไลค์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.
 11. ประกาศผลรางวัลผ่านเฟสบุ๊คและอินสตาแกรมของผู้จัดกิจกรรม ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559
 12. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเพียงผู้เดียวเท่านั้น จากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้เสมือนเป็นการรับทราบ ยอมรับ และรับประกันว่า ภาพถ่ายที่ส่งมานี้เป็นภาพที่เกิดจากการถ่ายโดยผู้เข้าประกวด โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิทางศีลธรรม สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และบุคคลอื่นไม่มีสิทธิใดๆในเรียกร้อง พาดพิง อ้างสิทธิ์ ในผลประโยชน์จากภาพถ่ายนี้
 13. ทุกการส่งภาพเข้าร่วมประกวด ถือว่าผู้เข้าประกวดยินยอมให้โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน สามารถนำภาพไปใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผ่านทุกสื่อช่องทางการโฆษณา และทุกกิจกรรม ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่เรียกร้องผลตอบแทนใดๆ
 14. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ สงคราม ความวุ่นวายทางการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆนอกเหนือจากการควบคุมของผู้จัด
 15. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อรางวัลที่ได้มาโดยผิดกฏหมาย หรือผ่านการจัดหาจากบุคคลภายนอก
 16. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ซันเดย์ บรันช์ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล ณ ห้องอาหารฟีสท์ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
 17. รางวัลประกอบรายละเอียดที่ได้ชี้แจ้งในข้อ15 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รางวัลไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 18. ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล์ หรือข้อความทางเฟสบุ๊ค-อินสตาแกรมภายใน 7 วันนับจากวันประกาศผล หากไม่ได้รับการติดต่อกลับหรือแสดงตัวตนภายใน 14 วันนับจากวันแจ้งเตือน ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ชนะในลำดับถัดไป
 19. คำตัดสินและการประกาศผลของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 20. ผู้ชนะจะได้รับการแจ้งวันและสถานที่ในการรับรางวัล
 21. การแข่งขันและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามกฎหมายไทยและอำนาจของศาลไทย หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ
 22. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ได้ทุกกรณี หลักจากการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เงื่อนไขมีผลทันที โดยการประกาศผ่านทางเว็บไซต์
 23. ผู้ชนะหรือผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้ทางผู้จัดใช้ชื่อ รูปภาพ ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่สาธารณะ และจะไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้ เข้าแข่งขัน
 24. การร่วมแข่งขันจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อที่กล่าวมานี้
 25. กิจกรรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม หรือเครือข่ายทางสังคมอื่นๆ ข้อมูลหรือรูปภาพที่ส่งเข้ามามีเพียงโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตันเท่านั้นที่ได้รับ